[1]
В. В. ДЕМ’ЯНЮК, «ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНА ПІДГОТОВКА ЯК ПРАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ», ПН, вип. 14, Груд 2018.