[1]
О. Г. КОЛОМІЄЦЬ і Л. З. ПАКУШИНА, «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ», ПН, вип. 15, Груд 2018.