[1]
С. С. МАСЛЕНІКАВА, «СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АНАЛІЗ ІМЁНАЎ НЯМЕЦКАГА ПАХОДЖАННЯ ВА ЎКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ АНТРАПАНІМІЦЫ», ПН, вип. 15, Груд 2018.