[1]
В. В. Ткаченко, «ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У КОНТЕСТІ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ», ПН, вип. 10-11, Квіт 2019.