[1]
Є. Д. Харькова, «ФOРМУВAННЯ ПРOФЕСIЙНOЇ МAЙСТЕРНOСТI МAЙБУТНIХ ВИХOВAТЕЛIВ ДOШКIЛЬНИХ НAВЧAЛЬНИХ ЗAКЛAДIВ», ПН, вип. 12, Квіт 2019.