[1]
С. А. САЯПІНА, О. Г. КОРКІШКО, А. В. КОРКІШКО, і Є. Д. СМОЛЯР, «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ», ПН, вип. 2, Трав 2021.