[1]
Н. В. ЛІСНЕВСЬКА, «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», ПН, вип. 2, Трав 2021.