[1]
А. В. ШКУРОПАТ, І. В. ГОЛОВЧЕНКО, і Ю. М. ЮРІНА, «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ», ПН, вип. 2, Трав 2021.