[1]
І. УСАТОВА, В. ТКАЧЕНКО, і А. ВЕДМЕДЮК, «ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ», ПН, вип. 1, с. 73–78, Квіт 2022.