[1]
Ю. КОЙНОВА-ЦЬОЛЬНЕР, «КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТА ЗАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ», ПН, вип. 4, с. 29–38, Груд 2023.