[1]
В. ВОРОНА і О. БОБЧИНЕЦЬ, «ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ», ПН, вип. 4, с. 74–80, Груд 2023.