[1]
В. РІЗНИК, «УМОВИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЯК ОСНОВИ СУСПІЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ У XXI СТ»., ПН, вип. 4, с. 170–175, Груд 2023.