[1]
Є. Лодатко і В. МОНАСТИРСЬКИЙ, «ВПЛИВ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ», ПН, вип. 4, с. 176–180, Груд 2023.