[1]
Н. А. Несторук, «УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ КОМПЕ-ТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ», ПН, вип. 6, Сер 2016.