Малишева, Л. С. «СЕРЕДОВИЩЕ КОЛЕДЖУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", вип. 16, Червень 2017, https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1574.