Майборода, Г. Я. «ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", вип. 9, Січень 2018, https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2095.