САВКІВ, Т. В. «ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", вип. 3, Листопад 2019, https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3489.