ДЕМ᾽ЯНИШИНА С. В., і Ю. І. МЕДВІДЬ. «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", вип. 4, Січень 2021, https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4042.