СИТНІК , Т. . «МІСЦЕ Й РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", вип. 4, Грудень 2021, с. 11-18, doi:10.31651/2524-2660-2021-4-11-18.