УСАТОВА, І., В. ТКАЧЕНКО, і А. ВЕДМЕДЮК. «ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", вип. 1, Квітень 2022, с. 73-78, doi:10.31651/2524-2660-2022-1-73-78.