ЗАДІЛЬСЬКА, Г. «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧИТАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", вип. 1, Квітень 2022, с. 84-89, doi:10.31651/2524-2660-2022-1-84-89.