КОЙНОВА-ЦЬОЛЬНЕР, Ю. «КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТА ЗАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", вип. 4, Грудень 2023, с. 29-38, doi:10.31651/2524-2660-2023-4-29-38.