ДЕСЯТОВ, Т. «ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОСВІТУ ДОРОСЛИХ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", вип. 4, Грудень 2023, с. 5-9, doi:10.31651/2524-2660-2023-4-5-9.