ВОРОНА, В., і О. БОБЧИНЕЦЬ. «ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", вип. 4, Грудень 2023, с. 74-80, doi:10.31651/2524-2660-2023-4-74-80.