МАСЛЕНІКАВА, Святлана Сяргееўна. «СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АНАЛІЗ ІМЁНАЎ НЯМЕЦКАГА ПАХОДЖАННЯ ВА ЎКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ АНТРАПАНІМІЦЫ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<br>Серія: "Педагогічні науки", no. 15 (Грудень 25, 2018). дата звернення Вересень 29, 2022. https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3049.