ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ – ЕНЦИКЛОПЕДІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Галина Петрівна Смілянська

Abstract


У статті проаналізовано традиції, звичаї, обряди українського народу в процесі проведення сакраментальних ритуалів під час ворожіння, заглядаючи у щасливу долю. Автор формулює виховний потенціал народної обрядовості для підростаючого покоління.

Keywords


українські традиції; звичаї; ворожіння; доля; обряди; національне виховання

References


Скуратівський В.Т. Дідух: свята українського нарожу / В.Т. Скуратівський. – Київ : Освіта, 1995. – 272 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях [Т. 1. Зимовий цикл] / С. Килимник. – [вид. 2-е]. – Вінніпег-Торонто, 1964. – 154 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях [Т. 2. Весняний цикл] / С. Килимник. – Вінніпег-Торонто, 1959. – 258 с..

Художественная жизнь современного общества: В. 4 т. – Т. 1. Субкультуры и этносы в художественной жизни. – Спб., 1996. – 235 с.

Бернштам Т. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. – Ленинград : Наука. Ленинградское отделение,1998. – 277 c.

Дети в обрядах и обычаях народов зарубежной Европы: В 3 т. – Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 1995. – Т. 1.– 352 с. – Т. 2. – 333 с. – Т. 3. – 358 с.

Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений / И.В. Суханов. – Москва : Политиздат, 1976. – 215 с.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 608 с.

Жмуд Н. Про деякі «закриті» обряди календарного циклу на Вінниччині у другій половині ХХ – початку XXI ст. / Н.В. Жмуд // Вісник інституту історії, етнології і права: зб. наук. праць / редкол.: Ю.А. Зінько (відп. ред.), П.С. Григорчук [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2011. – С. 141–144.

Обрядовість зимового циклу // Українське народознавство: навч. посібник / за ред. С.П. Павлюка. – Київ : Знання, 2006. – 568 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу: етнограф. нарис. – Т. 1. / О. Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 448 с.

Українці: Свята. Традиції. Звичаї. – Донецьк : Аквара-Грес, 2004. – 302 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size