Процес рецензування

ВИМОГИ ДО РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ЯКІ ПУБЛІКУЮТЬСЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ«ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Відповідальність редакторів. Відповідальні редактори несуть відповідальність за все, що публікується в науковому виданні. Ми прагнемо: задовольнити потреби авторів і читачів; постійно покращувати випуск кожного номера; дотримуватися процедур, що забезпечують якість опублікованих матеріалів; захищати свободу авторської думки; упроваджувати принципи академічної доброчесності; не допускати того, щоб комерційні інтереси компрометували інтелектуальні та етичні стандарти; завжди готові вносити виправлення, пояснення і приносити вибачення, якщо це необхідно.

Відносини з авторами. Рішення відповідальних редакторів про прийняття або відмову в публікації статті мають ґрунтуватися на значущості статті, її оригінальності, ясності викладення, надійності презентованої в ній інформації та відповідності тематиці наукового видання. Відповідальні редактори не повинні змінювати рішення про публікацію статті крім випадків, коли у зв’язку з опублікуванням можуть виникати серйозні непорозуміння. Процедура рецензування статей іншими науковцями чітко визначена, а редактори готові обґрунтувати будь-яке значне відхилення від описаної процедури. Наукове видання має чітко визначений механізм подачі авторами апеляції на рішення редакторів. Відповідальні редактори зобов’язані оприлюднювати повні вимоги до авторів статей, повідомляти про дату подачі статті до редакції і прийняття рішення щодо публікації.

Узаємини з рецензентами. Відповідальні редактори повинні оприлюднювати повні вимоги до рецензентів, у тому числі, вимогу зберігати рецензований матеріал у таємниці. Вони вправі вимагати від рецензента розкрити будь-яку інформацію про можливий конфлікт інтересів перш, ніж давати згоду на рецензування. Відповідальні редактори мають дотримуватися процедури захисту анонімності рецензентів, якщо вони не застосовують відкриту систему рецензування, про що слід поінформувати як авторів, так і рецензентів.
Крім того, редактори мають право: 1) заохочувати рецензентів писати коментарі щодо етичних питань або про вірогідність недоброчесної поведінки у зв’язку з проведенням процедури рецензування; 2) просити рецензентів коментувати ступінь оригінальності аналізованої статті і звертати увагу на можливість дублюючих публікацій чи плагіату (компіляції); 3) по можливості надавати рецензентам інструменти для покращення доступу до публікації, що мають безпосереднє відношення до рецензованої статті (наприклад, гіперпосилання на цитовані статті та бібліографічний пошук); 4) повідомляти авторів про всі коментарі про їхні статті, що зроблені рецензентами, якщо вони не містять образливих зауважень чи наклепів; 5) відзначати внесок рецензентів у діяльність наукового видання; 6) аналізувати якість роботи рецензентів і вживати заходи для того, щоб це здійснювалося на високому рівні; 7) розвивати і підтримувати базу даних рецензентів, оновлювати її на основі аналізу результатів роботи рецензентів; 8) відмовлятися від співпраці з тими рецензентами, які постійно пишуть некоректні, несвоєчасні або бідні за змістом рецензії.

Відносини з членами редакційної колегії. Обов’язками відповідальних редакторів передбачено: 1) формувати процедури, що забезпечують розгляд статей членів редакційної колегії так само непередвзято, як і статті інших авторів; 2) визначати, хто з членів редакційної колегії здатний активно робити внесок у покращення управління науковим виданням; 3) чітко пояснювати членам редакційної колегії їхні функціональні обов’язки, що передбачають: виконання функцій представників наукового видання; підтримку і просування наукового видання; пошук кращих авторів і кращих статей; аналіз статей, що подані до друку; виконання доручень з написання редакційних статей, оглядів і коментарів до наукових праць у галузі педагогічних наук.

Процеси редагування і рецензування. Відповідальні редактори мають забезпечити чесне, неупереджене і своєчасне рецензування статей, що пропонуються до публікації. Вони повинні застосовувати процедури, що вможливлюють дотримання конфіденційності матеріалів, поданих до наукового видання, під час рецензування, зокрема: подбати про те, щоб фахівці, які включені у процес редагування (рецензування), мали достатню кваліфікацію та обізнаність в актуальних питаннях, рекомендаціях і фактах щодо рецензування та управління науковим виданням; бути в курсі останніх досліджень на тему рецензування і нових інструментів, що можуть бути застосовані у процесі написання рецензії; обирати методи рецензування, що найбільш прийнятні для наукового видання; періодично аналізувати підходи до рецензування на предмет можливої оптимізації.

Забезпечення якості. Відповідальні редактори повинні вживати всі розумні кроки для забезпечення якості опублікованого ними матеріалу, а також застосовувати процедури з виявлення сфальсифікованих даних, формувати стиль наукового видання на основі об’єктивних методів.

Захист персональних даних. Відповідальні редактори повинні дотримуватися закону про збереження конфіденційності в тій юрисдикції, до якої вони безпосередньо відносяться. Крім того, у будь-якому випадку вони повинні завжди захищати конфіденційність індивідуальної інформації, що отримана в ході дослідження або іншої професійної діяльності.

Дії у випадку виникнення підозри в недоброчесній поведінці. Відповідальні редактори повинні вживати певні заходи у випадку підозри в наявності недоброчесної поведінки або звинувачення в ній. Цей обов’язок поширюється як на опубліковані, так і на неопубліковані матеріали. Етично вони зобов’язані реагувати на такі випадки. Перш за все, відповідальним редакторам слід попросити роз’яснення від авторів таких статей. За умови отримання незадовільної відповіді вони повинні звернутися до роботодавця або відповідної організації з проханням провести слідство.

Забезпечення наукової достовірності в публікаціях. Помилки або твердження, що вводять в оману, мають бути якнайшвидше виправлені з подальшим повідомленням про це широкій аудиторії. Відповідальні редактори мають вживати всі заходи для того, щоб перевіряти надійність заархівованого опублікованого матеріалу, а також перевіряти, чи надійно заархівований опублікований матеріал, застосовувати системи швидкого отримання авторами доступу до оригінальних дослідницьких матеріалів.

Інтелектуальна власність. Відповідальні редактори повинні уважно ставитися до питань, що стосуються інтелектуальної власності, і взаємодіяти з видавцем при врегулюванні випадків можливих порушень законів і угод про охорону інтелектуальної власності. У їхній компетенції застосовувати інструменти виявлення плагіату в поданих до наукового видання статтях, підтримувати авторів, чиє авторське право було порушено, або тих, хто став жертвою плагіату (наприклад, подавати запит для відкликання статей або видалення матеріалів із веб-сайту).

Скарги. Відповідальні редактори повинні швидко відповідати на скарги і робити все можливе, щоб задовольнити запити осіб, які не задоволені розглядом скарги.

Конфлікти інтересів. Відповідальні редактори повинні мати процедури для вирішення власних конфліктів інтересів, так само, як і для конфліктів інтересів їхніх співробітників, авторів, рецензентів і членів редакційної колегії. Наукове видання має чітко задекларований механізм подачі статей від їх редакторів, співробітників і членів редакційної колегії для забезпечення безпристрасного розгляду.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.