АНАЛІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» У ВНЗ УКРАЇНИ

Людмила Анатоліївна Черкашина, Олена Володимирівна Чередник

Abstract


У статті висвітлено: теоретико-методологічні засади, особливості, принципи та досвід підготовки фахівця за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи». Приділено увагу тенденціям розвитку вітчизняної університетської освіти в Україні в історичній площині та на сучасному етапі її розвитку, формуванню ергономічної компетентності на міждисциплінарній основі. Викладено погляди науковців щодо системи розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів, а також удосконалення змісту курсу «Етика викладача вищої школи», дидактичних особливостей викладання дисципліни «Фізична культура та психофізіологічний тренінг» підготовки магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Keywords


магістр, педагогіка вищої школи; викладач університетів; цикли; нормативні і вибіркові навчальні дисципліни; спеціальність; спеціалізація; фахівці

References


Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787: наказ МОНУ від 9.11.2010 року №1067 [Електронний ресурс] // Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/10432/.

Кайдалова Л.Г. Досвід підготовки магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» [Електронний ресурс] / Л.Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна // Електронний архів Національного фармацевтичного університету. – Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/2835/1/досвід%20підготовки.PDF.

Зайченко І. Про удосконалення змісту курсу «Етика викладача вищої школи» для магістрантів спеціальності «педагогіка вищої школи» [Електронний ресурс] / І. Зайченко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії (30–31 липня 2014). – С. 65–67 // Scientific Conferences. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/en/art/682.

Про затвердження рекомендацій щодо зовнішнього вигляду (дрес-коду) працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України: наказ від 30.09.2010 р. № 155 [Електронний ресурс] // Урядовий Портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=243701680.

Драч І. Проблеми підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури [Електронний ресурс] / І. Драч // Наукові конференції. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/843.

Приходькіна Н.О. Особливості підготовки фахівця за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України [Електронний ресурс] / Н. О. Приходькіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 41. – С. 278–284.

Лебедик Л. Принципи підготовки магістрів спеціальності «педагогіка вищої школи» / Л. Лебедик // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. – Вип. 14 – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 165– 169.

Ігнатюк О.А. Дидактичні особливості викладання дисципліни «Фізична культура та психофізіологічний тренінг» магістрантам спеціальності «Педагогіка вищої школи» [Електронний ресурс] / О. А. Ігнатюк // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2015. – № 3. – С. 80–86.

Демідова Ю. Є. Формування ергономічної компетентності магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи» на міждисциплінарній основі / Ю. Є. Демідова, О. А. Ігнатюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / гол. ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – С. 452–458.

Бойко А., Ільченко О. Концепція підготовки магістра за спеціальністю педагогіка вищої школи / А. Бойко, О. Ільченко // Педагогічні науки. – Полтава, 2015. – № 63. – С. 147–148.

Батечко Н. Г. Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : дис… доктора пед. наук : 13.00.04 / Ніна Григорівна Батечко. – К., 2016. – 669 с.

Каленський А.А. Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.А. Каленський. – К., 2016. – 39 с.

Терентьєва Н.О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): дис… доктора пед. наук : 13.00.01 / Наталія Олександрівна Терентьєва. – К., 2016. – 567 с.

ГСВОУ-05. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000005 «Педагогіка вищої школи» кваліфікації 231 «Викладач університетів та вищих навчальних закладів». Видання офіційне. – К. : МОНУ, 2005. – І-ІІІ с. + 34 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size