СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тетяна Миколаївна Дука

Abstract


 

Розкрито здоров’язбережувальні технології в поглядах учених сучасності. Визначено специфіку оптимізації оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку, змістом яких є засоби фізичної культури як найбільш доступні й оптимальні чинники формування і збереження здоров’я дошкільників. Схарактеризовано здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі сучасних дошкільних навчальних закладів, виокремлено дієві засоби здоров’язбереження в роботі з дітьми дошкільного віку. Обґрунтовано систему заходів, що включає взаємозв’язок і взаємодію всіх чинників освітнього простору, які спрямовані на збереження здоров’я дитини дошкільного віку.


Keywords


здоров’я; здоров’язбережувальні технології; здоров’язбережувальна діяльність; здоров’язбережувальне середовище; здоровий спосіб життя; діти дошкільного віку; навчально-виховний процес; дошкільний навчальний заклад.

References


Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Тетяна Костянтинівна Андрющенко. – Київ, 2007. – 258 с.

Богініч О. Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку / О. Л. Богініч // Вісник Прикарпатського університету імені І. Франка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XVII-XVIII. – Педагогіка. – С. 191–199.

Богініч О. Л. Створення здоров’язберігаючих технологій в дошкільному навчальному закладі / О. Л. Богініч, Н. В. Левінець, Ж. Г. Петрова // Сучасні технології в дошкільній освіті України / упорядник І. І. Загарницька. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 14–25.

Воронцова Т. В. Навчання здоровому способу життя на основі життєвих навичок / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – Київ : Просвіта, 2007. – 246 с.

Гаращенко Л. В. Здоров’язбережувальні методики виховання у фізкультурно-оздоровчому процесі сучасного дошкільного закладу / Л. В. Гаращенко // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 1 (44).– С. 67-71.

Денисенко Н. Ф. Педагогічні умови активізації рухового режиму дітей 5-7 років в дошкільних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Ф. Денисенко ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 25 с.

Івахно О. П. Використання здоров’яформуючих технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі для дітей загального розвитку / О. П. Івахно // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. – Київ, 2008. – Вип. 52. – С. 64–70.

Кошель А. П. Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі / А. П. Кошель // Розвиток концепції національної освіти С. Русової у сучасних умовах : Вісник № 135. – Серія : Педагогічні науки – С. 41–45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.chnpu.edu.ua.

Оптимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти : монографія / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, А. В. Цось, Б. М. Шиян та ін. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2010. – 250 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size