МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

К. ВЛАСЕНКО, І. СІТАК

Abstract


На основі аналізу досвіду науковців і власного дослідження з’ясовано та описано складові методики (принципи, цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання), що уможливлює результативне опанування студентами диференціальних рівнянь. Показано, що використання методики комп’ютерно-орієнтованого практичного навчання диференціальних рівнянь сприяє ефективній та оптимальній взаємодії викладача та бакалаврів з інформаційних технологій, допомагає повною мірою реалізувати всі етапи формування матеріалізованих, мовленнєвих і розумових дій майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій.


Keywords


диференціальні рівняння, комп'ютерно-орієнтовані практичні заняття, матеріалізовані дії, мовленнєві дії, розумові дії.

References


Бондаренко З. В. Методика навчання інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь у технічних університетах : автореф. дис….канд. пед. наук 13.00.02 «Теорія и методика навчання (інформатика)» / Злата Василівна Бондаренко; Національний педагогічний університет ім. М П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 22 с.

Власенко К. В. , Сітак І. В. Комп’ютерно-орієнтовані практичні заняття із диференціальних рівнянь : навчально-методичний посібник для майбутніх фахівців із інформаційних технологій / К. В. Власенко, І. В. Сітак. – Харків : видавництво та друкарня «Технологічний центр», 2016. – 209 с.

Клочко В. І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі : навч. посібник / В. І. Клочко. – Вінниця : ВДТУ, 1997. – 300 с.

Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований / Е. Э. Коваленко. – Х. : ЧП «Штрих», 2003. – 480 с.

Максимова Т. С. Методика формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів на практичних заняттях з вищої математики : дис….канд. пед.. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Тетяна Сергіївна Максимова; Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – 286 с.

Сітак І. В. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://difur.in.ua/.

Сітак І.В. Методика створення системи завдань комп’ютерно-орієнтованого опанування майбутніми фахівцями з інформаційних технологій диференціальних рівнянь. / І. В. Сітак // Проблеми інженерно-наукової освіти: зб. наукових праць. Випуск 48-49. – Х: Вид-во УИПА, 2015. – с. 286-295.

Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук: 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Катерина Іванівна Словак; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 2011. – 291 с.

Яцько О. М. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах: дис. канд. пед. наук.: 13.00.02 (інформатика) / Оксана Мирославівна Яцько; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. –321 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size