МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Ю. ГОРЩЕНКО

Abstract


У статті проаналізовано поняття естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи, описано методику розвитку зазначеного феномена в умовах аудиторної роботи під час вивчення дисциплін мистецького спрямування та спецкурсу в межах навчання у педагогічному університеті.


Keywords


естетичні судження, оцінні судження, естетичні оцінні судження, розвиток естетичних оцінних суджень, мистецькі дисципліни, майбутні учителі початкової школи.

References


Рудницкая О. П. Формирование эстетических оценок у студентов педагогических вузов (на материале музыки): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / О. П. Рудницкая. – Киев,1977. – 25 с.

Gorshcenko I. A. Effect of different art for forming evaluative and aesthetic feedback future primary school teachers / I. A. Gorshcenko // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: The way to integration / Ariel: Ariel University centre of Samaria, 2014. – 116 – 123 р.

Смирнова Т. Специфіка естетичних оцінних суджень особистості / Т. Смирнова // Естетика і етика педагогічної дії. – 2013. – № 6. – С. 97–107.

Полянська В. Ю. Естетичні цінності та естетичні судження в аспекті дослідження політичних відносин / В. Ю. Полянська // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2012. – Вип. 3. – С. 239–244.

Гончаренко Н. В. Художественное в эстетике и в искусстве / Н. В. Гончаренко. – К.: Просвещение, 1990. – 249 с.

Горщенко Ю. А. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін : дис ... канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Горщенко Юлія Анатоліївна. – Одеса, 2015. – 264 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size