СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ США

Наталя Миколаївна Бідюк

Abstract


У статті розглянути соціальні і педагогічні засади виховання толерантності в учнів загальноосвітніх шкіл США. Визначено чинники, що впливають на виховання толерантності в учнівської молоді. Наголошено на ефективність виховання толерантної особистості учня впливає толерантне освітнє середовище, яке забезпечує атмосферу ненасильства, безпечної суб’єкт-суб’єктної взаємодії, демократичний стиль педагогічного управління, психолого-педагогічну підтримку та врахування позитивного досвіду учнів на основі довіри, поваги, терпіння, толерантного ставлення.


Keywords


толерантність, виховання, толерантне освітнє середовище, учні, педагогічна взаємодія, соціально-педагогічні засади, досвід США.

References


Waggoner D. 1990 Census shows dramatic change in the foreign born population in the US / Dorothy Waggoner // NABE News. – 1993. – Vol. 16. – № 7. – Р. 18–19.

Baruth L. Manning Multicultural Education / L. Baruth. – Needham, 1992. – 173 p.

Hall J. A. Is America breaking Apart? / J. A. Hall and Ch. Lindholm. – Paper, 2001. – 176 p.

Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в історії американської школи / В. Жуковський. – Острог, 2002. – 425 с.

Elam S. M. The 27th Annual Phi Delta Kappa: Gallup Poll of the Public Attitudes toward the Public School / S. M. Elam, L. C. Rose. – 23rd Edition. – Guilford : Dushkin Publishing Group, 1996. – 187 p.

Croninger B. The social context of schooling what research and theory can tell us / B. Croninger // Intercultural Development Research Association Newsletter. – 1991. – Vol. 18. – № 5. – Р. 10–14.

Красовицький М. Ю. На власні очі. Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки / М. Красовицький. – К. : Педагогічна думка, 1998. – 124 c.

Галицких Е. О. Диалог в образовании как способ становления толерантности : Учебно-методич. пособие / Е. Галицких. – М. : Академический проект, 2004. – 240 с.

Асташова Н. А. Проблема воспитания толерантности в системе образовательных учреждений / Н. Асташова // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика) : сб. науч.-метод. статей; Московский психолого-педагогический институт. – Воронеж : НПО «Модэк», 2002. – С. 74–83.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size