ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Світлана Володимирівна Іванова

Abstract


В статті розкриваються питання стану, тенденцій та перспектив розвитку наукової діяльності в України, необхідності поєднання вітчизняного досвіду організації наукової діяльності у вищих навчальних закладах із сучасним європейським досвідом у цій сфері. Визначено основні проблеми на шляху підвищення ефективності університетської науки в Україні та запропоновано заходи для їх вирішення.

Досягнення науки й техніки повинні виступати ключовим фактором сучасного розвитку економіки. Проведений аналіз стану наукового потенціалу, фінансового забезпечення, результативності наукової діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів дав змогу визначити основні проблеми, що зумовлені насамперед відсутністю чіткої державної стратегії розвитку науки, обмеженими обсягами її фінансування, скороченням числа науковців, загальним падінням престижу наукової праці, відсутністю належного попиту національної економіки на розробки вітчизняних науковців. Вдосконалення процесів створення і впровадження результатів наукової й інноваційної діяльності, сприяння розвитку науково-технічного потенціалу та його кадрового забезпечення, належне фінансування наукових досліджень й інноваційних проектів є напрямком покращення сучасного стану наукової та науково-технічної діяльності.


Keywords


наука, науково-технічна діяльність, наукові організації, галузі науки, науковці, наукові роботи, інновації,.

References


Max Planck Innovation. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.max-planck-innovation.de/en/ ;

Шевченко А., Шадура В. Дослідницька «парасолька», або реформа НАНУ. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/science/doslidnicka-parasolka-abo-reforma-nanu-_.html;

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports;

Научно-технический комплекс и наукоемкое производство в Израиле. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.kazakhemb.org.il/?CategoryID=228&ArticleID=1348;

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 25.12.2015 № 928-VIII

Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична монографія] / В.В. Онікієнко – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 456 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size