КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНОВАНІ ЗАДАЧІ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Іван Максимов, Катерина Словак

Abstract


У статті показано доцільність включення у навчання теорії ймовірностей компетентнісно орієнтованих математичних задач як одного із засобів підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців. Наведено приклади компетентнісно орієнованих математичних задач з теорії ймовірностей для студентів інженерних спеціальностей.Keywords


компетентнісно орієновані математичні задачі, теорія ймовірностей, студенти інженерних спеціальностей.

References


Тарасенкова Н. А. Засоби перевірки математичної компетентності в основній школі / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк // Science and education a new dimension. – ІІІ (26), Issue: 71. – Budapest: SCASPEE, 2015. – P. 21-25.

Павлова Л. В. Познавательные компетентностные задачи как средство формирования предметно-профессиональной компетентности будущего учителя / Л. В. Павлова // Известия государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. – 2009. – №113. – С. 72-79.

Харитонова О. В. Развитие учебно-познавательной компетентности старшеклассников на уроках геометрии: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень общего образования) / Харитонова Ольга Владимировна , Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2006. – 167 с.

Дубова М. В. Целевой и содержательный аспект понятия «компетентностная задача» / Дубова М. В., Маслова С. В. // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2011. – № 8. Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/tselevoy-i-soderzhatelnyyaspekt-ponyatiya-kompetentnostnaya-zadacha

Семеріков С. О. До питання про компетентнісні задачі / С. О. Семеріков, К. І. Словак, С. В. Бас // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2015 р., м. Суми) / Упорядник Чашечникова О. С. – Суми : Мрія, 2015. –

С. 108-110.

Максимов І. І. Компетентнісно орієнтовані задачі як засіб формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів / Максимов Іван, Словак Катерина // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Випуск 11. – Частина 4. – С. 34–39.

Максимов І. І. Щодо розробки компетентнісно орієнтованих задач для студентів гірничих спеціальностей / Максимов Іван, Словак Катерина // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький 10-21 квітня 2017 р. / За заг. ред. М. І. Садового, О. В. Гурянової, Д. В. Гриня, О. М. Трифонової. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С.106-108.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size