ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА СТРУКТУРУ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Тетяна Іванівна Кир'ян

Abstract


Розглянуто процес удосконалення організаційної структури медичних вищих закладів освіти України під впливом науково-технічного прогресу в галузі медицини кінця ХХ – початку ХХІ століть. Показано, що поява нових напрямів медичної науки, розвиток технологій діагностики і лікування викликають потребу в засвоєнні змісту нових галузей медицини фахівцями, які готуються в сучасних медичних вищих закладах освіти. Аргументовано, що нові наукові дисципліни мають свою особливу термінологію, принципи, джерела інформації, створюють також особливу клінічну практику, що має бути засвоєне майбутніми лікарями. Подано аналіз процесу появи нових організаційних форм (спеціалізованих курсів, кафедр) у медичних вищих закладах освіти України, змістом діяльності яких є впровадження нових напрямів медицини в освітній процес. Зокрема, йдеться про розвиток викладання в галузях нейрохірургії, радіаційної медицини, медичної генетики, медичної інформатики, екстремальної медицини і медицини катастроф, лабораторної діагностики.


Keywords


вища медична освіта; медична наука; медичні технології; організаційна структура медичного вищого закладу освіти; навчальний курс; кафедра; кінець ХХ – початок ХХІ ст.; Україна.

References


Логуш Л. Г. Національна освітня політика та напрями розвитку медичної освіти / Л. Г. Логуш // Неперерв. проф. освіта : теорія і практика. – 2012. – № 3/4. – С. 15–19.

Олійник А. І. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Анатолій Іванович Олійник ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 20 с.

Анчева І. А. Роль віртуальних технологій в якості професійної підготовки медичних працівників / І. А. Анчева // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 10–12.

Сорокман Т. В. Наукові дослідження як рушійна сила вищої медичної освіти / Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, Н. В. Гінгуляк, Н. О. Попелюк // Медична освіта. – 2014. – № 1. – С. 107–109.

Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія) : матеріали IV міжрегіон. наук.-метод. конф. (м. Харків, 15-16 квіт. 2008 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; редкол. : Мʼясоєдов В. В. та ін. – Харків : [б. в.], 2008. – 124 с.

Копетчук В. А. Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі : монографія / В. А. Копетчук. – Житомир : Полісся, 2010. – 170 с.

Стучинська Н. В. Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Стучинська ; Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 40 с.

Калашнікова С. А. Організаційний розвиток вищого навчального закладу та його значення у розбудові лідерського потенціалу університетів / С. А. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – № 3 (додаток 2), том 1. – С. 40–43.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nmu.ua/

Запорізький державний медичний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zsmu.edu.ua/

Буковинський державний медичний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/en/

Харківський національний медичний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knmu.edu.ua/

Тернопільський державний медичний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tdmu.edu.ua/

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/

Дніпропетровська медична академія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsma.dp.ua/ua/

Одеський національний медичний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odmu.edu.ua/

Вінницький національний медичний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vnmu.edu.ua


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size