ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У МАГІСТРАТУРІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Наталія Леонідівна Чернящук

Abstract


Виокремлено сукупність організаційно-педагогічних, методичних та особистісно-розвивальних умов і схарактеризовано основні організаційно-педагогічні умови впровадження моделі управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів у магістратурі технічного університету.


Keywords


організаційно-педагогічні умови; методичні умови; особистісно-розвивальні умови; управління; якість підготовки; інженери-педагоги; компетентнісний підхід; інноваційне середовище.

References


Гуралюк А. Г. Технології оцінювання якості освіти у світовій практиці : монографія / А. Г. Гуралюк. – Київ : Нова педагогічна думка. – 2010. – № 2. – С. 116–118.

Гуревич Р. С. Роль сучасних інформаційних технологій у підготовці інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ : тези звітної науково-практичної конференції [«Теорія і практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір»], (м. Київ, 23–24 квітня 2008 р.). – Київ : Всеукр. інформ.-аналіт. центр ПТО, 2008. – Ч. 1. – 140 с.

Гуржій А. М. Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності : міжнародні підходи та українські перспективи. Інформаційні технології в освіті. – Київ, 2013. – Вип. 15. – С. 38–43.

Давыдов В. В. Теоретические и методические основы моделирования процесса профессиональной подготовки специалиста : монография / В. В. Давыдов, О.Х.-А. Рахимова. – Москва : Инновации в образовании, 2003. – № 14. – С. 62–83.

Даниленко Л. І. Сучасні підходи до управління навчальними закладами в умовах інноваційного розвитку : монографія / Л. І. Даниленко. – Київ: Логос, 2008. – С. 14–16.

Данилова Г. С. Акмеологічна модель педагога : монографія / Г. С. Данилова. – Київ : Освіта і управління, 2005. – Т. 8. – № 3/4. – С. 82–84.

Деликатная И. Формат road-show как инструмент событийного маркетинга : монографія / И. Деликатная. – Москва : Маркетинг и реклама, 2003. – № 3. – С. 18–20.

Деминг Э. Выход из кризиса : новая парадигма управления людьми, системами, процессами / Э. Деминг. – Москва : Альпина Паблишерз, 2009. – 419 с.

Державні стандарти професійної освіти : теорія і методика : монографія / за редакцією дійсного члена АПН України Н. Г. Ничкало. – Хмельницький, 2000. – С. 334.

Десятов Т. М. Міжнародний досвід розробки національних кваліфікацій / Т. М. Десятов // Професійно-технічна освіта. Спецвипуск. – 2007. – С. 6–8.

Emmett, S. (2008). The Learning Toolkit: Practical Way to Improve Personal and Work Performance. Great Britain: Forge House

Farmer, Ch. (2006). Business Coaching. Great Britain: 4edge Ltd of Hockey, Essex

Flaherty, J. (2005). Coaching: Evoking Excellence in Others. Oxford: Linacre House

Johnson Lauren Keller. (2002). Do CEOs Matter? MIT Sloan Management Review, Winter, Vol. 42, No. 2.

Kwak, Mary. (2002). Maximizing Value through Diversification. MIT Sloan Management Review, Winter, Vol. 42, No. 2


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size