ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Алла Миколаївна НЕСТЕРЕНКО, Валентина Олександрівна ЩЕРБА

Abstract


На основі аналізу джерел з питань проблемного навчання у вищій школі в даній статті розглядається застосування технології проблемного навчання вищої математики студентів технічних спеціальностей, визначено основні компоненти і значущість такого інноваційного підходу у навчанні вищої математики, акцентовано увагу на застосуванні прикладних задач з професійним спрямуванням.

 


Keywords


проблемне навчання; проблемна ситуація; проблемне завдання; інноваційний підхід; вища математика; технічні спеціальності; творче мислення; пізнавальна самостійність; дослідницький метод; прикладні задачі

References


Власенко К. В. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів в умовах інтеграції математики й спецдисциплін засобами професійно-орієнтованих евристичних задач / К.В.Власенко // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт, 2007. – Вип. 28. –

С. 57 – 61.

Грицюк О. С. Використання сучасних педагогічних технологій у математичній підготовці майбутніх інженерів / О. С. Грицюк // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. – 2013. – № 4. – С. 31–39. – Режим доступу

Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. / Т.В.Кудрявцев. – М.: Знание, 1991. – 123 с.

Кушнір В. А. Інноваційні методи навчання математики : Наук.-метод. посібник / В. А. Кушнір, Г.А. Кушнір, Р. Я. Ріжняк. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 148 с.

Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории / М.И.Махмутов. – М.: Педагоги- ка, 1975. – 368 с.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М.Матюшкин. – М.: Педаго- гика, 1972. – 188 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size