ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Валентина Григорівна МОТОРІНА

Abstract


Стаття присвячена розробці методичної стратегії формування проектної компетентності майбутнього вчителя математики в процесі його методичної підготовки в педагогічних ВНЗ. Визначено сутність проектної компетентності майбутнього вчителя математики, критерії проектної компетентності. Встановлено принципи проектування системи навчання математики і на їх основі розроблено проектування технології навчання математики. Представлена система методичних задач, спрямованих на формування проектної компетентності майбутнього вчителя математики.


Keywords


проектування; проектна компетентність; технологія; методичні задачі; майбутній учитель математики

References


Балл Г.О. Формування готовності до професійної праці у контексті гуманізації освіти / Г.О. Балл, П.С. Перепелиця // Психологічні аспекти гуманізації освіти. Книга для вчителя / за ред. Г.О. Балла. – Київ-Рівне, 1996. – 167 с.

Белкин А.С. Витагенное образование: многомерно-голографический поход / А.С. Белкин, Н.К. Жукова. – Екатеринбург, 2001. – 136 с.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – Москва: Педагогика, 1989. – 192 с.

Высотская С.И. Дидактические основания конструирования процесса обучения / С.И. Высотская, В.В. Краевский // Новые исследования в педагогических науках. – Москва: Педагогика, 1986. – № 1 (47). – С. 36-40.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: [навчальний посібник] / І.М. Дичківська – Київ: Академвидав, 2004. – 352 с.

Дорошенко Ю.О. Сутність теми і зміст педагогічного дослідження [Електронний ресурс] / Ю.О. Дорошенко, Н.В. Семенюк. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kspu.edu/downloads/it_conf/4/doroshsemen.doc.

Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття».– Київ: Райдуга, 1994.– 64 с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология. / И.А. Зимняя – Ростов-на-Дону : Изд-во Феникс, 1997. – 480 с.

Єрмаков І.Г. На шляху до життєвої компетентності: проектний підхід // Метод проектів. – традиції, перспективи, життєві результати. / І.Г. Єрмаков. – Київ : Департамент, 2003. – 500 с.

Левитес Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования собственных систем обучения. / Д.Г. Левитес – Москва-Воронеж: Изд-во московского психолого-социального института, 2003. – 320 с.

Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. / В.М. Монахов – Волгоград : Перемена, 1995.– 96 с.

Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів. Друге доповнення: виправлення видання В.Г. Моторіна – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2012 – 318 с.

Моторіна В.Г. Технології навчання математики в сучасній школі: [монографія] / В.Г. Моторіна – Харків : «Лемінги», 2001. – 262 с.

Проектирование систем внутришкольного управления. Пособие для руководителей образовательных учреждений и территориальных образовательных систем; под ред. А.М. Мойсеева. – Москва : Педагогическое общество России, 2001. – 384 с.

Супрун Т.В. Проектна діяльність у початковій школі // Метод-проектів: традиції, перспективи, життєві результати. / Т.В. Супрун – Київ : Департамент, 2003.– 500 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size