ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Наталія Валеріївна БАХМАТ

Abstract


У статті обґрунтовано актуальність проблеми проектування інноваційного освітнього середовища загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю; означено основні завдання вдосконалення загальноосвітньої підготовки студентів закладів професійно-технічної освіти; визначено складники системи проектування інноваційного освітнього середовища загальноосвітньої підготовки; сформульовано основні положення, на яких ґрунтується розроблення та впровадження інноваційного освітнього середовища загальноосвітньої підготовки, означено перспективи його впровадження.

Keywords


інноваційні технології; електронні бази; блоки дисциплін; загальноосвітня компетентність; ІТ-інструменти; професійно-технічна освіта

References


Биков В. Інформаційні мережі відкритого навчального середовища Післядипломна освіта в Україні, 2008. № 1. С. 54–63.

Кремень В.Г., Биков В.Ю. Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2014. Вип. 37. С. 3-15. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_37_3.

Сліпчишин Л.В. Реалізація наступності загальноосвітньої та професійної підготовок в ПТНЗ. Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти. Кривий Ріг, 2013. C. 146–149.

Герлянд Т.М. Дидактичний аспект загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ аграрного профілю. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 39(1). С. 140–146.

Сидоренко Т.М. Реалізація проблеми професійного спрямування предметів загальноосвітнього циклу у професійно-технічних навчальних закладах області. Професійна освіта. 2014. №42–43. С. 34–37.

Бирка М.Ф. Модель розвитку професійної компетентності викладача інформаційних технологій ПТНЗ. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: зб. мат. Респуб. наук.-практ. Інтернет-конф., Вінниця, 12–18 квітня 2010 р. Київ: Кондор, 2010. С. 16–28.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size