ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Віра Миколаївна Усатенко

Abstract


Відзначено багатогранність феномену організаційної культури і багатовекторність її наукових досліджень. Доведено актуальність пошуку ефективних методів і засобів формування й розвитку організаційної культури закладу загальної середньої освіти. Наголошено, що на сучасному етапі реформування галузі загальної середньої освіти організаційна культура закладу освіти позиціонується як інноваційна управлінська технологія. Підкреслено суттєвий вплив удосконалення соціально-психологічних функцій управління на розвиток організаційної культури та якість освітньої діяльності закладу освіти. Проаналізовано шляхи розвитку організаційної культури школи, що залежать від консолідації зусиль усіх учасників освітнього процесу: педагогічного, учнівського колективів і батьківської громадськості.


Keywords


заклад загальної середньої освіти; організаційна культура; діагностика; управління; розвиток; наукові методи дослідження; експериментальна діяльність.

References


Єльникова Г. В. Теоретико-концептуальні підходи до управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації / Г. В. Єльникова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8538/1/Ельникова.pdf.

Хриков Є. М. Методологія педагогічного дослідження : монографія / Є. М. Хриков. – Харків : ФОП Панов А.М., 2017. – 237 с.

Тлумачний словник сучасної української мови : загальновживана лексика / [за заг. ред. В. Калашника]. – Харків : ФОП Співак, 2009. – 960 с.

Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – Київ : Міленіум, 2003. – 344 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : lib.mdpu.org.ua/load/psihologiya /Psihologiya_upravleniya _Karamushka_L_M%20z.pdf

Рожнова Т. Є. Формування лідерських якостей у процесі професійної діяльності керівників навчальних закладів / Т. Є. Рожнова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/17486/1/Рожнова%20Т..pdf

Тимошко Г. М. особливості розвитку організаційної культури керівника в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом / Г. М. Тимошко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

Карамушка Л. М. Технології роботи організаційних психологів / Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова, О. В. Винославська та інші. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.studmed.ru/.../карамушка-лм-зайчикова-тв-винославська-ов-та-нш-технолог-роботи-органзацйних-психологв?page=10...

Рябова З. В. Маркетингове управління в освіті : технологічний аспект / З. В. Рябова // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/

Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т.5. Статті / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1977. – 639 с.

Стемковська Я. Є. Моделі організаційної культури школи у змісті підручника для директора / Я. Є. Стемковська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ipvid.org.ua/.../93740d0133723a f28f2da5391650b33b.pdf


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size