ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Тетяна Іванівна КИР’ЯН

Abstract


Статтю присвячено з’ясуванню особливостей процесу становлення медсестринської освіти в Україні в кінці ХХ – початку ХХІ століття. Розкрито поетапність підготовки медичних сестер з середньоспеціальною освітою до
вищої, вказано на важливі чинники впливу змін у системі підготовки медичних сестер зазначеного періоду, продемонстровано відмінність професійних функцій медсестри середньої ланки підготовки від медсестер з вищою неповною та з вищою повною освітою. Подано інформацію про відкриття і функціонування середніх спеціальних і закладів вищої освіти, що готують медсестринський персонал.

Keywords


розвиток медичної освіти в Україні; етапи становлення медсестринства; кінець ХХ – початок ХХІ; медична сестра з середньоспеціальною освітою; медична сестра з вищою освітою; функціональні обов’язки медичної сестри

References


Маркович О.В. Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю засобами лгоритмізації : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 20 с.

Радзієвська І. В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ:, 2011. 20 с.

Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. Вип. 1. С. 183–186.

Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2016. 20 с.

Попіль М. І. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07. Івано-Франківськ, 2009. 20 с.

Семеног О.М., Кравченко О.П. Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. 304 с.

Данюк М.І. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль. 2016. 19 c.

Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Махновська І.Р., Васьков К.С., Гречко В.А., Поплавська С.Д., Свиридюк В.В., Свиридюк В.З. Медсестринство в Україні: історіогенез, проблеми і перспективи. Магістр медсестринства. 2016. № 1. С. 6–31

Про затвердження Програми розвитку медсестринства України на 2005 – 2010 рр.: Наказ МОЗ України №585 URL : http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4423

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я URL: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4233

Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 1. С. 183–186.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size