ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Лілія Іванівна НІЧУГОВСЬКА

Abstract


Розглянуті теоретичні результати дослідження педагогічного менеджменту в контексті розвитку творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів в умовах магістратури. Виокремлено домінуючі функції та принципи педагогічного менеджменту як основи стратегії, що обумовлює розвиток творчого потенціалу студентів. Виявлено складові технології, особистісні якості студента та чинники актуалізації творчого потенціалу магістранта. Сформовані вимоги до студентів магістрату-ри, що обумовлені рівнем спрямованості фахових компетентностей магістра спеціальності.


Keywords


педагогічний менеджмент; творчий потенціал; професійна компетентність; соціальний педагог.

References


Кравченко Л. М. Поняття «педагогічний менеджмент». Менеджер як професійний управлінець в освіті. URL: http://ipwi.com.ua

Крижко В.В., Павлютенков Е.М. Основи менеджменту в освіті: теорія, практика і психологія успішного управління. Запоріжжя: Просвіта, 2000. 260с.

Кондрашова Л.В. Концепция формирования учителя – профессионала и гражданина в контексте педагогического наследия А.А. Захаренко. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2017. №1. С. 52–58.

Кондрашова Л. В. Використання принципу рольової перспективи в підготовці вчителя-професіонала. Одеса: АПН України, 1998. С. 104–106.

Кондрашова Л. В. Образовательная среда как основа гармонизации интеллектуально-эмоционального развития личности будущего специалиста. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2011.

Нічуговська Л.І. Професійна рефлексія як чинник

розвитку творчого потенціалу викладача вищого

навчального закладу. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка, 2017. Вип. 3(5). URL: http://am.eor.by/index.php/gallery/124-vipusk-3-2017

Ничуговская Л.И. Конкурентоспособность будущих выпускников вузов в контексте философии профессионального образования. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, Budapest. 2013, Vol. 7, 145–149. URL: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/seanewdim_2013_vol_7_ped_psych.pdf

Психологічне дослідження творчого потенціалу

особистості: монографія. Науковий керівник авторського колективу В. О. Моляко. Київ: Педагогічна думка, 2008. 2007 с.

Рубінштейн С.Л. Основы общей психологии. Мос-ква, 1989. Т.1. С. 117–124.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size