ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Людмила Петрівна ЗАГОРОДНЯ

Abstract


Представлено порівняльний аналіз освітніх програм, навчальних планів і процесу підготовки магістрів для дошкільної галузі в зарубіжних країнах.
Виділено сильні і слабкі сторони підготовки керівників для закладів дошкільної освіти за спеціальністю «Менеджмент».

Keywords


зарубіжні країни; підготовка магістрів педагогічної освіти; дошкільна освіта; рамки кваліфікацій; освітні програми; керівники закладів освіти.

References


Мельник Н.І. Теоретичні і методичні засади підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04., 13.00.08. Умань, 2017. 46 с.

Олійник М.І Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи: дис. … др-а пед. наук: 13.00.01 /Терноп. пед ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2016. 475 с.

Освітня програма підготовки магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» Сучавського університету Штефана чел Маре. URL: http://fsed.usv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=81 (дата звернення 10.11.2019).

Карпенко Н.М. Професійно-педагогічна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Швеції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Ніжин, 2010. 20 с.

Прокопчук О.І. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти у Великій Британії автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Кіровоград, 2016. 20 с.

Сулима О.В. Підготовка вихователів дошкільних закладів у Федеративній Республіці Німеччина: історії, реалії, перспективи / методичний посібник. К.: Видавництво «Альфа-Пік», 2010. 72 с.

Дегірменджі М. Підготовка фахівців дошкільної освіти у вищих навчальних закладах Туреччини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.08. Одеса, 2015. 21 с.

Освітня програма підготовки магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» Гранд Канйонського університету, що надає ліцензію. URL:

https://www.gcu.edu/degree-programs/mastereducation-early-childhood-education. (дата звернення 10.10.2019).

Куркчі Є.К. Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2014. 20 с.

Хоменко В.В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти у вищих навчальних закладах Франції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01. Луганськ, 2012. с.

Ельбрехт О.М. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великої Британії, Канади, США: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня дра. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2010. 46 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size