ПЕРЕДУМОВИ УКРАЇНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ З ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ДО 1920 РОКУ

Володимир Володимирович СУШКО

Abstract


На початку ХХ століття за певних історичних умов, коли території України, зокрема Південний регіон, були під владаю Російської імперії, україномовна освіта була практично відсутня. В означений період представники української національної еліти культурноосвітньої та політичної, намагалися створити україномовний простір у системі шкільної освіти, зокрема й у Південних регіонах країни. Метою статті є Визначено детермінанти українізації загальноосвітньої школи на Півдні України, за суспільно-політичних умов у період з початку ХХ століття до 1920 року.
Засновуючись на пошуково-бібліографічному, хронологічному,  ретроспективноому методах і логіко-системному аналізі схарактеризовано
початковий етап офіційної діяльності громадських товариств «Просвіта» на Півдні України. Вперше досліджено парадигму відродження і збереження української духовної культури крізь призму суспільно-політичних подій із початку ХХ століття до 1920 року, що стало детермінантами українізації загальноосвітньої школи на Півдні України у 1920 – 1930 роках.

Keywords


народна школа; державна політика; рідна мова; товариство «Просвіта»; національна еліта; національно-культурне відродження.

References


Конституція України: станом на 03.09.2019 р.: відповідає офіц. тексту. Суми: ВВП НОТІС, 2019. 56 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос Українни. 2017. № 178–179. С. 10–22.

Одеська «Просвіта». Украинский вестник. 1906. 18 июня. (№ 5). С. 312–317.

Перша українська гімназія в Одесі. Киевская старина. 1906. Том. ХСІІІ. С. 49–50.

Кульчицька О. В. Культурно-мовні заходи південних «Просвіт» на початку ХХ ст. Наукові праці. Серія: Історія. [Чорноморський державний університет ім. Петра Могили]. 2009. Т. 115. Вип. 102. С. 20–23.

Кульчицька О. В. Громадська діяльність «Просвіт» Півдня України на початку ХХ ст. Наукові записки. [Національний університет «КиєвоМогилянська академія»]. Київ: КМ Академія, 2003. Т. 21: Історичні науки. С. 24–27.

Сьогобочній Г. Українська мова як підсобний засіб. Юг 1905. 9 лист. (№ 2188). С. 2.

Рідна мова – рідна і школа. Юг 1905. 12 жовт. (№ 2168). С. 3.

Чепіга Я. Освічене невігластво. Украинская жизнь. 1912. № 9. С. 92–94.

Вісник товариства Української Хати в Херсоні. 1917. 23 квітня. (№ 3).

Вісник товариства Української Хати в Херсоні. 1917. 7 травня (№ 5).

Вісник товариства Української Хати в Херсоні 1917. 29 квітня (№ 4).

Коротка записка про діяльність Міністерства освіти з 12 травня по 28 жовтня 1918 року під час перебування на чолі міністерства Н. П. Василенко. По департаменту середньої школи. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України) Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 63. Арк. 11.

Наказ по Міністерству народної освіти 30 січня 1919 року № 3 ЦДАВО України Ф. 2582. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 4.

Листування Генерального комісара з Херсонським

губерніальним комісаром освіти в освітніх справах. 8 травня 1918 р.–10 вересня 1918 р. ЦДАВО України Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 31. 79 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size