ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ В МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Інна Валеріївна НОСОЛЕНКО

Abstract


Досліджено проблему виховання моральних якостей в молодших підлітків у процесі занять фізичною культурою. Запропоновано методику формування моральних якостей, що передбачає: вивчення теоретичних основ моралі, формування моральних уявлень і понять; формування мотиваційно –
емоційної основи моральної діяльності; організація та зміст практичних занять, що вимагае прояву моральних якостей підлітів під час виконання конкретної діяльності. Експериментально встановлено, що запропонована методика з широким застосуванням ігрового і змагального методів на уроках фізичної культури сприяє помітному приросту фізичних здібностей і моральних якостей в підлітків.

Keywords


моральні якості; молодши підлітки; педагогічний експеримент; фізична культура; процес формування.

References


Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі: навчальний посіб. для студентів навчальних закладів ІІ–ІV рівня акредитації. 3-є вид. перероб. і доп. Кам’янець-Подільський, 2007. 248 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: Книга друга. Особистісно – орієнтовний підхід: теоретико–практичні засади. Київ: Либідь, 2003. 341 с.

Богданова О.С. Нравственное воспитание младших школьников: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1975. 30 с.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 93 с.

Волков Л., Голуб В., Коханець П. Молодший шкільний вік: виховна спрямованість занять фізичною культурою і спортом. За ред. Л. Волкова. Київ: Освіта україни, 2007. 153 с.

Зубалій М.Д., Скрипченко О.В., Волинська Л.В., Огороднічук З.В. Психологія виховання / Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. Київ: Просвіта, 2001. С. 347–396.

Калюжный А.А. Роль учителя в нравственном воспитании школьников. Алматы: Респ. издат. кабинет, 1994. 120 с.

Кузнецова Е.А. Педагогические условия формирования нравственных норм поведения младших школьников: автореф. дис. … канд. пед. наук. Одесса, 1997. 16 с.

Матвієнко О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. Київ: Стилос, 1999. 154 с.

Сембрат А.Л. Сутність морального виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії. Наукові записки: Збірник наукових статей НДПУ ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2006. Вип. ХХІ (61). С. 163–169.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size