РОЛЬ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНОГО СЛУЖІННЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ США

Юлія Володимирівна ШАРАНОВА

Abstract


У статті висвітлено освітній потенціал навчання суспільно корисного служіння у вищій школі США у процесі формування громадянськості студентів. Навчання суспільно корисного служіння як високоефективна педагогічна практика в американських закладах вищої освіти забезпечує розвиток готовності студентів до змістовного і відповідального життя у взаємозалежному світі, що характеризується швидкими змінами і дестабілізуючою нерівністю, та слугує основою для формування громадянськості.

Окреслено визначення навчання суспільно корисного служіння американськими педагогами, які розглядають його як форму навчання, а також як стратегію викладання, що поєднує суспільно значущу діяльність з освітнім процесом на основі рефлексії з метою збагачення навчального досвіду студентів, формування в них громадянської відповідальності та сприяння зміцненню громад. Схарактеризовано основні вимоги відповідності навчання суспільно корисного служіння у вищій школі США статусу освітньої дисципліни.

Зазначено, що навчання суспільно корисного служіння у закладах вищої освіти США сприяє на основі діалогу і співпраці соціальному і когнітивному розвитку студентів, які, виходячи із зони комфорту в зону контакту, вчяться ефективно взаємодіяти один з одним та іншими людьми.

Keywords


вища освіта США; навчання суспільно корисного служіння; громадянськість; громадянська відпо-відальність; громадянська залученість; суспі-льно значуща діяльність; рефлексія

References


Butin D.W. Service-Learning in Theory and Prac-tice. The Future of Community Engagement in Higher Education. New York : Palgrave Macmillan, 2010. 196 р.

Sigmon R. Service-learning. Three principles. AC-TION. 1979. Vol. 8. № 1. Р. 9–11.

Strait J. R., Lima M. The Future of Service-Learning: New Solutions for Sustaining and Im-proving Practice. Sterling, Virginia : Stylus Publish-ing, 2009. 168 р.

Howard J. (Ed.). Service-learming course design workbook (Michigan Journal of Community Service Learning). Ann Arbor, MI: OCSL Press, 2001. 98 р.

Furco A., Holland B. Securing administrator sup-port. The future of service-learning : New solutions for sustaining and improving practice. In J. Strait, M. Lima, & A. Furco (Eds.). Sterling, VA: Stylus, 2009. Р. 52–65.

Lascell A. W. Academic Service-Learning Faculty Handbook. SUNY Oneonta, 2014. 30 р.

Ehrlich T. Civic Responsibility and Higher Educa-tion. Westport, CT: Rowman & Littlefield Publish-ers (American Council on Education/Oryx Press Series on Higher Education), 2000. 448 p.

McTighe Musil C. Educating for Citizenship. Peer Review. 2003. Vol. 5. № 3. Р. 4–8. URL: https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/educating-citizenship (дата звернення 02.05.2020).

American Association of Colleges and Universities (AAC&U). College Learning for the New Global Cen-tury. Washington, DC: AAC&U, 2007. 73 р.

Brownell J.E., Swaner L.E. Five highimpact prac-tices: Research on learning outcomes, completion, and quality. Washington, DC: Association of Ameri-can Colleges & Universities, 2010. 67 р.

Fink D.L. Five High-Impact Teaching Practices. Collected Essays on Learning and Teaching. 2013. Vol. 9. Р. 3–18.

Kuh G. High-impact educational practices. Wash-ington, DC: Association of American Colleges & Universities, 2008. 48 р.

Gottlieb K., Robinson G.A practical guide for inte-grating civic responsibility into the curriculum. Washington, DC: Community College Press, 2006. 104 р.

Seifer S. D., Connors K. (Eds.). Community Cam-pus Partnerships for Health. Faculty Toolkit for Service-Learning in Higher Education. Scotts Val-ley, CA: National Service-Learning Clearinghouse, 2007. URL: http://www.servicelearning.org/filemanager/download/HE_Toolkit_with_worksheets.pdf (дата звер-нення 02.05.2020).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size