DYSLEKSJA ROZWOJOWA W ASPEKCIE TERMINOLOGICZNYM I DEFINICYJNYM

Beata Płaczkiewicz

Abstract


У статті розглядається розвивальна дислексія, яка важко переноситься у дітей і підлітків, висвітлюється проблема дислексії упродовж всього життя і показує перебіг на кожній його стадії. Серед багатьох питань, пов'язаних з предметом конкретних труднощів у навчанні написання і читання, питання термінології та визначень цих явищ необхідно приділяти особливу увагу і глибокому аналізі. Залежить це від тих, дітей, які проявляють труднощі в навчанні та діагностовані з дислексією, будуть отримувати підтримку адекватної для їх індивідуальних можливостей і потреб.

Keywords


труднощі в навчанні; дислексії розвитку; ризик дислексії; визначення дислексії

References


Adryjanek A. (2005). Jak pracować z uczniami z dysleksją? Wskazówki metodyczne. [W:] M.Bogdanowicz, A.Adryjanek (red.). Uczeń z dysleksją w szkole. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 99- 210.

Bogdanowicz M. (1989). Trudności w pisaniu u dzieci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bogdanowicz M. (1994). O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu- odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin: Wydawnictwo Popularnonaukowe „LINEA”.

Bogdanowicz M. (1996). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci- nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Psychologia Wychowawcza, 1, 13- 22.

Bogdanowicz M. (1997). Integracja percepcyjno- motoryczna. Teoria- diagnoza- terapia. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bogdanowicz M. (1999). Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową- ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji. Psychologia Wychowawcza, 3, 217- 226.

Bogdanowicz M. (2002). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Bogdanowicz M. (2003a). Diagnoza dysleksji rozwojowej w Polsce. [W:] B. Kaja (red.). Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 9- 35.

Bogdanowicz M. (2003b). Podstawy diagnozowania dysleksji rozwojowej i praw uczniów dyslektycznych w szkole. [W:] B. Kaja (red.). Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 147- 158.

Bogdanowicz M. (2005a). Dysleksja problemem całego życia. [W:] M. Sinica, A. Rudzińska- Rogoża (red.). W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 7- 19.

Bogdanowicz M. (2005b). Co należy wiedzieć o dysleksji rozwojowej? Wprowadzenie teoretyczne. [W:] M. Bogdanowicz, A. Adryjanek (red.). Uczeń z dysleksją w szkole. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 9- 97.

Bogdanowicz M. (2006). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. [W:] G. Krasowicz- Kupis (red.). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 7- 34.

Borkowska A. (1998). Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

British Dyslexia Association (2009). What is dyslexia? [In:] I. Smythe (Ed.) The British Dyslexia Association Employment and Dyslexia Handbook 2009. British Dyslexia Association, Bracknell.

Bryan T., Burstein K., S., Ergul C. (2004). The Social- Emotional Side of Learning Disabilities: A Science- Based Presentation of the State of the Art. Learning Disability Quarterly, Vol. 27, Iss. 1, 45- 51.

Critchley M., Critchley E. (1978). Dyslexia defined. London: Heinemann Medical Books Ltd.

Czajkowska I., Herda K. (1989). Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Drath A. (1959). Dysleksja. Szkoła Specjalna, 4, 194- 201.

Eisenmajer N., Ross N., Pratt Ch. (2005). Specificity and characteristics of learning disabilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 46, Iss. 10, 1108- 1115.

Gruszczyk- Kolczyńska E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno- wyrównawcze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Helland T. (2007). Dyslexia at a Behavioural and a Cognitive Level. Dyslexia, Vol. 13, Iss. 1, 25- 41.

Hooper S., R. (1996). Subtyping specific reading disabilities: classification approaches, recent advances and current status. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, Vol. 2, Iss. 1, 14- 20.

Jaklewicz H. (1982). Zaburzenia mowy pisanej i czytanej u dzieci. [W:] J. Szumska (red.). Zaburzenia mowy u dzieci. Warszawa: PZWL, 51- 57.

Kaja B. (2001). Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.

Karande S., Kulkarni S. (2009). Quality of life of parents of children with newly diagnosed specific learning disability. Journal of Postgraduate Medicine, Vol. 55, Iss. 2, 97- 103.

Kołtuska B. (1988). Rola procesów lingwistycznych w zaburzeniach dyslektycznych. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 3, 45- 51.

Kołtuska B. (1989). Historia badań nad dysleksją. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1- 2, 22- 26.

Košč L. (1974). Developmental Dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 7, 46- 59.

Krasowicz- Kupis G. (2003). Językowe, ale nie fonologiczne deficyty w dysleksji. [W:] B. Kaja (red.). Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 95- 118.

Krasowicz- Kupis G. (2006). Dysleksja a rozwój mowy i języka. [W:] G. Krasowicz- Kupis (red.). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 53- 69.

Krasowicz- Kupis G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Liberman I., Y. (1973). Segmentation of the spoken word and reading acquisition. Bulletin of The Orton Society, Vol. 23, 65- 76.

Lyon G., R., Shaywitz S., E., Shaywitz B., A. (2003). Defining Dyslexia, Comorbidity, Teachers’ Knowledge of Language and Reading. Annals of Dyslexia, Vol. 53, 1- 14.

Milani A., Lorusso M., L., Molteni M. (2010). The Effects of Audiobooks on the Psychosocial Adjustment of Pre- adolescents and Adolescents with Dyslexia. Dyslexia, 16, 87- 97.

Oszwa U., Krasowicz- Kupis G. (2008). Struktura intelektu dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przegląd Psychologiczny, Tom 51, Nr 4, 491- 511.

Pennington B., F., Smith S., D. (1983). Genetic Influences on Learning Disabilities and Speech and Language Disorders. Child Development, Vol. 54, Iss. 2, 369- 387.

Pomirska Z. (2010). Co warto wiedzieć o dysleksji. [W:] Z. Pomirska (red.). Wokół dysleksji. Co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej. Warszawa: Difin SA, 11- 28.

Pużyński S., Wciórka J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków: Vesalius.

Reid A., A., Szczerbinski M., Iskierka- Kasperek E., Hansen P. (2007). Cognitive Profiles of Adult Developmental Dyslexics: Theoretical Implications. Dyslexia, Vol. 13, Iss. 1, 1- 24.

Rourke B., P. (1989). Nonverbal learning disabilities: The syndrome and the model. New York: Guilford.

Rose J. (2009). Identifying and Teaching Children and Young People with Dyslexia and Literacy Difficulties. London: Department for Children, Schools and Families.

Scerri T., S., Schulte- Körne G. (2010). Genetics of developmental dyslexia. European Child and Adolescent Psychiatry, 19(3), 179- 197.

Selikowitz M. (1999). Dysleksja i inne trudności w uczeniu się. Warszawa: Prószyńskii S-ka.

Shalev R., S., Auerbach J., Manor O., Gross- Tsur V. (2000). Developmental dyscalculia: prevalence and prognosis. European Child & Adolescent Psychiatry, Vol. 9, Suppl. 2, II58- 64.

Shaywitz S. (2005). Overcoming Reading Problems. Scholastic Parent & Child, Vol. 12, Iss. 4, 74- 75.

Smythe I. (2011). Dyslexia. British Journal of Hospital Medicine, Vol. 72, No. 1, 39- 43.

Snowling M., J., Muter V., Carroll J. (2007). Children at family risk of dyslexia: a follow- up in early adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 48, No. 6, 609- 618.

Spionek H. (1970). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Spionek H. (1973). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stein J. (2001). The Magnocellular Theory of Developmental Dyslexia. Dyslexia, Vol. 7(1), 12- 36.

Sundheim S., T., P., V., Voeller K., K., S. (2004). Psychiatric Implications of Language Disorders and Learning Disabilities: Risks and Management. Journal of Child Neurology, Vol. 19, No.10, 814- 826.

Undheim A., M. (2003). Dyslexia and psychosocial factors. A follow- up study of young Norwegian adults with a history of dyslexia in childhood. Nordic Journal of Psychiatry, Vol. 57, No. 3, 221- 226.

Vellutino F., R. (1987). Dyslexia. Scientific American, 256(3), 34- 41

Vellutino F., R., Fletcher J., M., Snowling M., J., Scanlon D., M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 45, No. 1, 2- 40.

Wiig E., Semel E., M. (1976). Language Disabilities in Children and Adolescents. Columbus: C. F. Merill Publishing.

Wciórka J. (2000). Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Zakrzewska B. (2003). Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size