СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Леонідівна Макаренко

Анотація

Стаття націлена на ознайомлення читачів з структурно-функціональною моделлю професійної підготовки магістрів з освітніх вимірювань, яка розроблена у рамках проведення дисертаційного дослідження автора. Педагогічне моделювання процесу підготовки зазначених фахівців надзвичайно актуальне у зв'язку з відносною новизною магістерської програми з освітніх вимірювань для українського простору вищої освіти (вперше спеціальність акредитовано у 2012 році). Використання саме цього методу наукового дослідження забезпечує орієнтоване прогнозування напрямів розвиток магістратури з освітніх вимірювань в українських вишах. З метою розуміння основ, на яких будувалася модель, наведено формулювання таких понять, як «педагогічна модель», «професійна підготовка», «освітні вимірювання». Автором перелічено блоки, з яких складається модель, розкрито зміст та функції її складових та компонентів. Показано взаємозв’язок компонентів між собою, а також логіку й структуру їх розміщення. Враховуючи специфіку підготовки магістрів з освітніх вимірювань, деталізовано змістове наповнення деяких структурних елементів моделі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Макаренко, О. Л. (2016). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1029
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Леонідівна Макаренко, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кафедра комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань, старший викладач, аспірант

Посилання

Драч І.І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади: Монографія / І.І. Драч. – К.: «Дорадо-друк», 2013. – 456 с.

Лодатко Є.О. Властивості педагогічних моделей: теоретико-методологічний дискурс // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12(55). – Частина 1. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 106–113.

Макаренко О.Л., Сергієнко В.П. Компаративний аналіз визначень поняття «Освітні вимірювання» // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12(55). – Частина 2. – Рівне–Київ : Міленіум, 2015. – С. 207 - 216

Маслов В. Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія / В.Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – Вересень. – С. 15 – 18

Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: [навчально-методичний комплекс] / Д.С. Сільвестров, О.Д. Борисенко, О.В. Авраменко, Ю.О. Ковальчук, В.П. Сергієнко, Л.О. Кухар, Р.Я. Ріжняк; за заг. ред. Д.С. Сільвестрова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 1. — 362 с.

Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: [навчально-методичний комплекс] / О.В. Авраменко, Ю.О. Ковальчук, В.П. Сергієнко, Л.О. Кухар, Р.Я. Ріжняк, С.Д. Паращук, В.В. Котяк, Т.В. Лісова, Л.І. Лутченко, І.В. Лупан, М.П.Малежик, Т.В. Сіткар, І.С. Войтович, Н.В. Янчукова, І. А. Сліпухіна, В.С. Фетісов.; за заг.ред. О.В. Авраменко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. — Частина 2. — 398 с.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю.М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.

Makarenko O.L. Structural and functional model of masters’ professional training aimed on educational measurement program at pedagogical university in conditions of student-centered approach // IntellectualArchive Journal, Volume 5, Number 2. - Shiny World Corp. - March/April of 2016. - p. 113 - 122

WEF & BCG: Students lack skills needed in 21st century (2015) Available at: http://www.consultancy.uk/news/1734/wef-bcg-students-lack-skills-needed-in-21st-century (Accessed: 22 January 2016).