ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВНЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Анатоліївна Чередніченко
Людмила Юліївна Шапран

Анотація

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів дозволяє підвищити якість знань, посилити мотиваційний аспект, а на цій основі і пізнавальний інтерес у майбутніх фахівців до підвищення рівня фахової підготовки. Сучасні автоматизовані навчальні курси іноземних мов можуть широко використовуватися для ознайомлення студентів з новим мовним матеріалом, новими зразками, на етапі тренування та застосування знань, навичок і вмінь. За їх допомогою студенти мають можливість виконувати такі види навчальної діяльності: тренувати правопис; вивчати лексичний матеріал; удосконалювати розуміння аудіотексту; розвивати техніку читання; вивчати граматику; навчатися писемного мовлення; тренувати вимову.

Важливим інтегративним засобом комп’ютерного навчання є Інтернет, який дає студентам доступ до інформації, включаючи аудіювання, читання і письмо. Важливим інтернет-ресурсом для формування іншомовної професійної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості є сайт Food-info, який створено з метою надання всебічної інформації про харчові продукти як широкому колу споживачів, так і спеціалістам у галузі харчової науки та промисловості, який є невичерпним джерелом автентичної інформації та основою для самостійної роботи студентів під час навчання іноземній мові фахового спрямування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чередніченко, Г. А., & Шапран, Л. Ю. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВНЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1078
Розділ
Статті
Біографії авторів

Галина Анатоліївна Чередніченко, Національний університет харчових технологій

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Людмила Юліївна Шапран, Національний університет харчових технологій

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, доцент кафедри

Посилання

Аскоянц П.Г. Основи методики створення та застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов / П.Г.Аскоянц, Г.С.Чекаль, П.І.Сердюков.– К: КДПІІМ, 2004. – 108 с.

Кравчук Л. В. Використання Інтернет-ресурсів у викладанні іноземних мов / Л. В. Кравчук // Сучасні тенденції в комп'ютеризованому навчанні іноземних мов : зб. наук. пр. - 2011. - № 6. - С. 226 - 234.

Кужель О.М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О.М.Кужель, Т.І. Коваль // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково-методичний збірник, вип. 8: Педагогіка / Редкол.: І.І.Мархель (гол.ред.) та ін. – Одеса:Друк, 2001. – 242 с.

Нилов О. Английский без репетитора / О.Нилов //Компьютерное обозрение. – 1997. - №27 – с. 35-38.

Ротмистров Н.Д. Мультимедиа в образовании / Н.Д. Ротмистров // Информатика и образование. – 1994. – №4.– с.89-96.

Сердюков П.І. Технологія розробки комп’ютерних програм з іноземних мов / П.І. Сердюков. – К: Ленвіт, 2996. – 111 с.

Gavalis B. Computers and the EFL Class: Their Advantages and Possible Outcome. English Teaching Forum, Vol. 35, №4, 1998. – 64c.

Food Info. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://www.food-info.net/ua/

ISEKI-Food Association. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.iseki-food.net/