СИНЕРГЕТИЧНА ЄДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ЯК АТРИБУТ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Михайлівна Благун

Анотація

Розглянуто проблеми координації впливів зовнішнього та внутрішнього середовища на учнів загальноосвітнього навчального закладу. Проаналізовано головні джерела виховних впливів на особистість учня. Доведено, що взаємодія школи і середовища передбачає спільне розв’язання проблеми виховання підростаючого покоління. Окреслено основні аспекти соціалізації навчання і виховання, а також управління цим процесом

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Благун, Н. М. (2016). СИНЕРГЕТИЧНА ЄДНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ЯК АТРИБУТ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1079
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Михайлівна Благун, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Болгаріна В.С. Розвиток культурного середовища в системі стратегічного управління освітніми закладами / В.С. Болгаріна // Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Зб. наук праць / Ін-т педагогіки АПН України; за ред. Р.П. Вдовиченко, Л.М. Калініної.– К.; Миколаїв: Іліон, 2008.– Вип.1.– 400 с.

Вульфов Б.З. Школа и социальная среда: взаимодействие / Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов. – М. : Знание, 1981. – №12. – 93 с. – Серия «Педагогика и психология»

Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Монографія. / В.М. Гнатюк // К.: Сталь, 2001.– 300 с.

Иванов В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление: или несколько историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами и документами: Книга для старшеклассников / В.Д. Иванов. – М.: Просвещение, 1991. –127 с.

Луначарский А.В. О воспитании и образовании / А.В. Луначарский [Сост.: Э.Д. Днепров, К.С. Еринова, Ф.С. Озерская]. – М.: Педагогика, 1976. —640 с.

Макаренко А.С. Собр. соч. в семи тт. – Изд. 2-е. – Т. 2 / А.С. Макаренко. – М.: изд. АПН РСФСР 1957. – 526 с.

Новикова Л.И. Школа и среда / Л.И. Новикова. – М. : Знание, 1985. – №8.– 79 с. – Серия «Педагогика и психология».

Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика: Монографія / І.Г. Осадчий. – К. : Інформавтодор. – 2013. – 436 с.

Раздумья о будущем: Диалоги в преддверии третьего тысячелетия. Журналистка Н. Стрельцова ведет беседы с известными учеными и полит. деятелями. – М.: Политиздат, 1987. – 175 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т. – Т. 4 / В.О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – 640 с.